top of page

הקורס שנתי

מומחים בכלים קטנים גדולים

קייטנת הקיץ למורים

בנושא עיצוב

קייטנת הקיץ למורים

בנושא משחק ומשחוק

מורים כבר

הצטרפו ללמידה

מרתון בניית אפליקציה

קייטנת הקיץ למורים

בנושא כלי הערכה

מרתון בניית אתר

bottom of page