top of page

הבלוג כלים קטנים גדולים הוקם בפברואר 2013, על ידי אפרת מעטוף.

 

באוגוסט 2015, לאחר פניות רבוצת מצד מורים ומוסדות חינוך, הוקם 'קמפוס כלים קטנים גדולים'.

הקמפוס מופעל ומנוהל על ידי אפרת מעטוף - מנהלת תחום הפדגוגיה הדיגיטלית בחברת כלים קטנים גדולים בע"מ.

מטרת הקמפוס לאפשר לכל איש ואשת חינוך להתפתח מקצועית בתחום שילוב הפדגוגיה הדיגיטלית בהוראה, מכל מקום ובכל זמן.

הקמפוס מציע מגוון עשיר ומתעדכן של הדרכות לאנשי חינוך - קורסים מקוונים והרצאות אינטרנטיות.

חברת כלים קטנים גדולים פועלת לקידום הטמעת הפדגוגיה הדיגיטלית במספר אפיקים:

- הנגשת ידע לקהל אנשי החינוך, ללא תמורה - זאת באמצעות בלוג, דף פייסבוק וקבוצת פייסבוק.

- היצע עשיר של הדרכות בתשלום לאנשי חינוך - קורסים מקוונים והרצאות אינטרנטיות.

- פיתוח ויישום של תוכניות הדרכה מותאמות למוסדות, הכוללות הדרכות פא"פ, וובינרים וקורסים אינטרנטיים.

- ייעוץ מקוון למפתחי טכנולוגיות חינוכיות.

                                אני מזמינה אתכם להנות ממגוון השרותים המוצעים.

                                                             בברכה, אפרת מעטוף

                                                             מנהלת תחום הפדגוגיה הדיגיטלית

                                                             כלים קטנים גדולים בע"מ

bottom of page