top of page

הקורס שנתי

מומחים בכלים קטנים גדולים

החבילה השלמה!!

שימו לב:
הדרכות מצולמות על כל התכנים אשר נלמדים במסלולים האחרים זמינות כבר כעת בקורס השנתי, או שיתווספו אליו בתום הפעילות.

קייטנות הקיץ הדיגיטליות למורים

בוחרים נושא ומצטרפים ליומיים של למידה !

הרשמה לכל אחד מהמסלולים מזכה ב...

 • שני בקרים של הדרכות סינכרוניות, בין השעות 10:00 - 12:00

 • גישה לקורס א-סינכרוני בנושא הנבחר, למשך שנה

 • תמיכה בווטסאפ, למשך חודשיים

 • קבלת רעיון שבועי בווטסאפ, למשך חודשיים

 • גישה להקלטות ההדרכות הסינכרוניות, למשך שבועיים

 • הקורס הא-סינכרוני הגדול לפדגוגיה דיגיטלית הכולל מאגר הדרכות עשיר ומגוון

 • תמיכה בווטסאפ ובדוא"ל

 • מפגש סינכרוני, אחת לחודש

 • קבלת רעיון שבועי בווטסאפ

מרתון קיץ למורים משקיענים

בוחרים נושא ומצטרפים ליום מרתוני ואינטנסיבי של למידה !

הרשמה לכל אחד מהמסלולים מזכה ב...

 • יום למידה מרתוני-סינכרוני, בין השעות 09:00 - 18:00

 • גישה לקורס א-סינכרוני בנושא הנבחר, למשך שנה

 • תמיכה בווטסאפ, למשך חודשיים

 • קבלת רעיון שבועי בווטסאפ, למשך חודשיים

 • גישה להקלטת יום הלמידה הסינכרוני, למשך שבועיים

bottom of page