הקלטת וובינר רכס ToBe

משך ההקלטה 71 דקות            

תפריט הפעלה בתחתית הסרטון, כולל אפשרות להגדלת חלקי המסך השונים.

ההקלטה תמחק בתאריך 25/03/2018