הקייטנה הדיגיטלית למורים, 2018 מחזור 1 - יום 1 
הגישה לדף תתאפשר עד לתאריך 12/08/2018    

מידע על הכלים אשר הוצגו במפגש

הקלטת המפגש

משך ההקלטה 99 דקות         

תפריט הפעלה בתחתית הסרטון, כולל אפשרות להגדלת חלקי המסך השונים