וובינר בנושא כלי דיון ומשוב 
הגישה לדף תתאפשר עד לתאריך 18/03/2018    

מידע על הכלים אשר הוצגו במפגש

הקלטת המפגש

משך ההקלטה 92 דקות         

תפריט הפעלה בתחתית הסרטון, כולל אפשרות להגדלת חלקי המסך השונים