הצעה לפרזנטציה במסגרת הכנס המקוון

על הפרזנטציות להציע רעיון מקורי ופשוט ליישום, לשימוש בכלי דיגיטלי בתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
במהלך הכנס יוצגו רק רעיונות שמתאימים למורים ממגוון תחומי דעת ושאינם כרוכים בתשלום לגוף כלשהו.

משך הפרזנטציה 15 דקות

מועד אחרון למשלוח הצעה - 10/10/2019 
(**תתכן סגירה מוקדמת של אפשרות הצעת פרזנטציות, במידה ויבחרו פרזנטציות מתאימות טרם המועד שנקבע)

  קול קורא להגשת הצעות לפרזנטציות